Vad är TAKK?

Publicerat: 11 januari, 2011 i Teckenspråk

Här hemma använder vi TAKK så jag tänkte sprida lite information över detta sätt att kommunicera.

Vad är TAKK?
Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

En del personer har så stora svårigheter med språk och kommunikation att man måste hitta andra vägar utöver talet för att kommunikation ska bli möjlig. De behöver AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det mest använda AKK-sättet är Tecken som AKK, fortsättningsvis kallat TAKK. TAKK utgår från svenska teckenspråket men är inte samma sak som det. TAKK är en metod, inte ett eget språk. TAKK används tillsammans med talat språk.

• Tecken kräver mindre finmotorik
än tal.
• Tecken använder flera sinnen.
• Tecken ökar koncentrationen.
• Tecken är mer konkreta än tal.
• Tecken tydliggör det talade språket.
• Tecken har man alltid med sig.
• Tecken dämpar den vuxnes talflöde.
• Tecken fungerar som en brygga
mellan talet i omgivningen och det
egna kroppsspråket.
• Tecken ger barnet redskap att
samspela språkligt innan/om inte
talet kommer.

Vem använder TAKK?
TAKK används av hörande barn, ungdomar och vuxna med eller utan utvecklingsstörning som inte talar eller har mycket bristfälligt
tal. Vanliga förutsättningar hos TAKK-användaren: Har normal/måttligt nedsatt motorik men ej gravt rörelsehinder, kan använda
sina händer. Har eller löper risk att få stora begränsningar i sin kommunikation. Behöver stöd i sin språk- tal- och kommunikationsutveckling. Behöver stöd för att förstå andra. Har eller förväntas uppnå symbolnivå (viss språkförståelse, förstår bilder och talade ord).

Vad är TAKK?
TAKK är en metod för att samspela och lära regler för språk och kommunikation.Tecken används av båda parter : Omgivningen ska använda tecken hela tiden och ge en modell för TAKK-användande och på så sätt visa att tecken är ett kommunikationssätt.
Tecken används för både förståelse och uttryckssätt: På samma sätt som man talar till ett barn innan barnet själv talar, bör man använda tecken långt innan man kan förvänta sig att få tecken tillbaka. Tecken är en del av språktillägnandet :TAKK används för att hjälpa en personatt få språkliga färdigheter. Teckenanvändandet anpassas till den språkliga nivån hos individen.
Tecken används bara för nyckelord/betydelsebärande ord. Tecken används tillsammans med tal: Man pratar samtidigt som man användertecken. Tecknen fogas in i talspråksgrammatiken. Tecken anpassas efter individen: Många tecken förenklas. Teckenanvändarna
tecknar inte alltid ”rent” (jämför medsmå barn som inte heller talar rent). En förutsättning för att barnet ska lära sig att kommunicera via TAKK är att det befinner sig i en miljö där kommunikation stöds och uppmuntras: en både kommunikativ och tecknande miljö. Kommunikation utvecklas i samspel och samtal, inte genom regelrätt träning. Alla i omgivningen ska erbjudas utbildning.
Inget barn är hjälpt av att få kommunicera under en liten del av dagen eller med endast några få personer. Ju mer barnet ser tecken runt sig desto troligare är det att barnet kommer att ta till sig detta sätt att kommunicera!

Annonser
kommentarer
  1. Jättebra ju, men hur kan det vara mer konkret med tecken än med tal? Ett ord är ju ett ord medan ett tecken som man kanske gör lite slarvigt/fel är svårt att tyda? Iofs svårt att tyda någon som sluddrar också.. ;D

  2. På Ebbas och Leos dagis använder dom tecken, jättebra!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s