Inlägg märkta ‘Artiklar/Länkar’

Många för tidigt födda dör unga. Foto: Scanpix

Många för tidigt födda dör unga. Foto: Scanpix

Det finns ett starkt samband mellan att födas för tidigt och att dö ung. Det konstaterar amerikanska forskare efter att ha studerat hundratusentals svenskar.

Att barn som föds för tidigt, före vecka 37, löper en ökad risk att bli sjuka och dö omedelbart efter förlossningen är välkänt. Hur riskerna ser ut senare i livet är det ingen som riktigt vet.

För att få reda på mer genomförde forskare vid Stanford University i USA en registerstudie på fler än 600 000 svenskar som alla var födda mellan 1973 och 1979. Av dessa var nästan 28 000 födda före vecka 37.

År 2008, då deltagarna var mellan 29 och 36 år gamla, hade drygt 7 000 av dem dött.

När forskarna jämförde de båda grupperna, fann de ett starkt samband mellan att vara född tidigt och risk för att dö ung. Det gällde även för dem som bara var född lite för tidigt, mellan vecka 34 och 36, mot normala 38 till 42 veckor.

Sambandet fanns dock endast i tidig barndom (1-5 år) och för unga vuxna (18-36 år). Däremellan syntes ingen förhöjd dödlighet alls.

Forskarna, som publicerar sina resultat i tidskriften Jama, konstaterar att den förhöjda risken kan sättas i samband med medfödda missbildningar, lung-, hormon- och hjärtsjukdomar, snarare än med neurologiska sjukdomar, cancer eller olyckor.

Mindre roligt att höra på nyheterna idag. Ja jag vet man ska inte ta allt till punkt och pricka. Men detta är ju inte direkt nått som undgår en. Fick en klump av grad större i magen efter jag fått reda på detta…

Annonser