Inlägg märkta ‘Röntgen’

Höftröntgen

Publicerat: 9 november, 2010 i Cerepral pares, Läkarbesök/undersökningar
Etiketter:,

Den årliga höftröntgen är här med avklarad. Neo tyckte inte alls det var roligt men det gick bra och vi slapp ta om bilder så nu är det bara att invänta svar. De senaste 2 gångerna så har allt sett bra ut inga konstigheter, men oron sitter i varenda gånger över att nått ska vara fel. Svaret kommer säkert i december nån gång är det ett bra besked så kommer det vara den absolut bästa julklappen. Hittade lite bra information om CPUP (cerebral pares uppföljningsprogram där bla denna röntgen ingår och lite info varför denna röntgen görs om någon är intresserad.

 

Röntgenscreening i CPUP för att förhindra höftluxation.

Barn med CP har en ökad risk för höftluxation. Utan screening kombinerat med aktiva åtgärder
vid begynnande lateralisering drabbas 10-20 % av barn med CP av höftluxation. Flera
riskfaktorer är kända*, men även barn utan dessa har en klart ökad risk. För att förebygga
luxation krävs att barnens höfter följs både kliniskt och röntgenologiskt under uppväxtåren. Vi
har nu tolv års erfarenhet av höftscreening, och med detta som grund gäller följande riktlinjer;
* Riskfaktorer:
• GMFCS IV-V (icke gångfunktion)
• Tetraplegi, svår diplegi, dystoni
• Skolios
• Windswept-ställning
• Adduktions – flexionskontraktur
• Hög tonus i adduktorer- flexorer

Vad är CPUP

CPUP är ett uppföljningsprogram för barn och ungdomar med cerebral pares (CP). Sedan 2005 är CPUP av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting utsett till Nationellt kvalitetsregister. Samtliga regioner och landsting i Sverige deltar nu i CPUP. CPUP är sedan 2009 Nationellt kvalitetsregister i Norge och hela Norge planeras delta 2011.

CPUP startades 1994 som ett samarbetsprojekt mellan barnortopedin och habiliteringen. Bakgrunden var att vi såg ett flertal barn med CP som utvecklat höftluxation och svåra kontrakturer. Vi ville förhindra uppkomsten av dessa komplikationer genom att skapa ett system för att följa alla barnen på ett strukturerat sätt under hela uppväxten. Nya behandlingsmetoder för att minska spasticitet, t.ex. botulinumtoxininjektioner och baklofenpumpsbehandling, som kommit i stor användning sedan 1990-talet, kan utnyttjas bättre om muskelstramhet upptäcks tidigt och man kan arbeta förebyggande mot kontrakturer och höftluxation.

Syftet med CPUP är:

* Att genom kontinuerlig och långsiktig undersökning av rörelseorganen i kombination med, vid behov, tidigt insatt behandling försöka förhindra uppkomst av höftluxation och svåra kontrakturer och därigenom optimera funktion och höja livskvalitet för barn och ungdomar med CP.

* Att öka kunskapen om CP.

* Att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika yrkeskategorier kring barn och ungdomar med CP.

Grunden för CPUP är att alla barn med CP identifieras och erbjuds deltagande. Barnen kommer in i programmet på initiativ av sitt lokala habiliteringsteam så fort CP-liknande symtom ses, dvs redan innan CP-diagnos kan fastställas, eftersom höftluxation ibland inträffar redan under småbarnsåren.

Personer med CP följs i CPUP kontinuerligt från spädbarnstiden upp i vuxen ålder. Barnets arbetsterapeut och sjukgymnast mäter och registrerar rörelsefunktionen i armar och ben. Höfter och rygg kontrolleras regelbundet genom undersökning av sjukgymnast och röntgenkontroller enligt vårdprogram. Operationer och andra behandlingar registreras. Den kontinuerliga och standardiserade uppföljningen medför att vi tidigt kan se om någon försämring sker. Detta skapar förutsättningar för att tidigt i förloppet sätta in förebyggande behandling.

År 2005 kunde vi genom 10-års utvärdering av CPUP vetenskapligt visa att det med CPUP går att förhindra höftluxation och minska antalet barn som utvecklar svår kontraktur. Vi kunde också visa att antalet operationer pga kontraktur minskat, och att vi sannolikt minskat risken för skolios hos barnen med CP som följer CPUP.

Röntgenscreening i CPUP för att förhindra höftluxation.

Barn med CP har en ökad risk för höftluxation. Utan screening kombinerat med aktiva åtgärder
vid begynnande lateralisering drabbas 10-20 % av barn med CP av höftluxation. Flera
riskfaktorer är kända*, men även barn utan dessa har en klart ökad risk. För att förebygga
luxation krävs att barnens höfter följs både kliniskt och röntgenologiskt under uppväxtåren. Vi
har nu tolv års erfarenhet av höftscreening, och med detta som grund gäller följande riktlinjer;
* Riskfaktorer:
• GMFCS IV-V (icke gångfunktion)
• Tetraplegi, svår diplegi, dystoni
• Skolios
• Windswept-ställning
• Adduktions – flexionskontraktur
• Hög tonus i adduktorer- flexorer

All info är tagen från cpup.se

Annonser