Inlägg märkta ‘Prematurbandet’

Nu när vi träder in i november månad som i år är prematurmånaden  så tänkte jag dela med mig av lite fakta om just för tidig födsel. Kommer nog poppa upp en del inlägg om just detta lite mer frekvent nu denna månad allt för att få folk att förstå lite bättre .

Statistik och fakta om för tidig födsel

(ur boken ”Våga älska? Om att bli förälder till ett för tidigt fött barn”)

Prematur är latin och betyder ”före mognad”, dvs innan barnet är moget att födas. På engelska säger man ”preterm”, dvs före graviditetens beräknade slut. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar för tidig födsel som när ett barn föds före graviditetsvecka 37 (till och med 36+6). Förut räknade man även in barn med en födelsevikt under 2500 gram. Man delar också in de för tidigt födda barnen i olika grupper efter hur tidigt de fötts:

 • prematur = född under vecka 32+0 t o m 36+6
 • mycket prematur = född under vecka 28+0 t o m 31+6
 • extremt prematur = född t o m 27+6.

Ibland delas också barnen in efter födelselängd eller födelsevikt jämfört med normal vikt och längd i deras födelsevecka, och då används uttryck som ”kort för tiden” eller ”lätt för tiden”.
I Sverige föds ungefär 6000 barn för tidigt varje år, cirka 6% av alla barn som föds levande. I resten av världen varierar det runt 5-7%.
Det är betydligt vanligare att tvillingar, trillingar och fyrlingar föds för tidigt. År 2005 föddes t ex 43% av alla flerlingar för tidigt, men endast 5% enlingar, enligt Socialstyrelsens statistik.

Varför föds barn för tidigt?

Det finns många olika skäl. Ibland sätter förlossningen igång tidigt av sig själv, och ganska ofta går det inte att ta reda på orsaken. Ibland behöver ett barn komma ut tidigare för att det inte mår bra i magen, och beroende på graviditetsveckan och på hur mamma och barn mår får man sätta igång en förlossning (inducera) eller göra ett kejsarsnitt. Det går inte att sätta igång en förlossning hur tidigt i graviditeten som helst och barnet kan må bättre eller sämre av olika förlossningsmetoder, så läkaren måste väga för- och nackdelar mot varandra i varje enskilt fall. Några exempel på orsaker till prematurfödsel kan vara:

 • Annorlunda form på livmodern
 • Blödningar
 • Cervixinsufficiens (svag livmodertapp)
 • Diabetes hos mamman
 • Dålig funktion hos moderkakan, dåligt flöde i navelsträngen
 • Eklampsi (kramper på grund av preeklampsi)
 • Flerbörd (tvillingar, trillingar, fyrlingar osv)
 • För lite fostervatten
 • För tidiga värkar (ofta vet man inte varför)
 • Havandeskapsförgiftning (preeklampsi)
 • HELLP-syndrom
 • Infektion hos barnet eller mamman
 • Kromosomrubbningar (ev med missbildningar) hos barnet
 • Moderkaksavlossning
 • Placenta praevia (föreliggande moderkaka)
 • Sjukdom hos barnet
 • Tidig vattenavgång (PROM, läckande fostervatten)
 • Tillväxthämning

 

Kan man som mamma hindra att barnet föds för tidigt?

Oftast inte. Läkarvetenskapen vet inte riktigt vad komplikationer som preeklampsi, tillväxthämning eller för tidiga värkar beror på, och därför vet man inte heller hur man skulle kunna förhindra dem.
Ibland kan man förhala förlossningen ett tag genom vila, kanske till och med strikt sängvila, men ibland har för tidig födsel inget med sådana yttre faktorer att göra.
Rent generellt är det bra att lyssna på kroppens signaler, vila när man blir trött och söka vård om man mår dåligt, får smärtsamma sammandragningar eller om vattnet verkar ha gått för tidigt.

Hur tidigt födda barn kan överleva?

Överlevnaden hos prematurer har ökat mycket de senaste decennierna. Någonstans runt vecka 22+ går den definitiva gränsen just nu (år 2008), dvs det har hänt i enstaka fall att barn klarat sig så tidigt men inte tidigare. Av dem som föds i vecka 23+ överlever i skrivande stund ungefär vartannat barn (ca 50%), och bland födda i vecka 28+ överlever fler än nio av tio (mer än 90%).
Att barnen dör beror ibland på medfödda fel, ibland på att de inte klarar av vården (t ex för att lungorna inte är tillräckligt utvecklade för att orka med respiratorvård) och ibland på infektioner eller andra sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg är att statistiken inte säger något om det enskilda barnet.

Blir för tidigt födda barn sjuka för resten av livet?

Nej, oftast inte. De flesta barn som fötts för tidigt blir numera i stort sett friska, speciellt de som fötts i vecka 28+0 eller senare. Förr var det ganska vanligt med allvarliga problem hos prematurer, men nu har vården förbättrats väsentligt.
På senare år har man uppmärksammat att andelen barn med koncentrationssvårigheter och s k bokstavsdiagnoser, är högre bland för tidigt födda, och vad det beror på vet man egentligen inte.
Rent generellt är risken för framtida problem av något slag mindre ju senare barnet fötts, barn födda i vecka 32+0 eller senare är i stort sett lika friska som fullgångna barn efter ett par år. Från början är barnen ibland mer infektionskänsliga än andra barn. I listan här nedan finns exempel på några problem som barn som fötts för tidigt kan ha kvar efter vårdtiden.

 • Cerebral pares (CP)
 • Hjärtfel (ductus, ovala hålet etc)
 • Infektionskänslighet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Lungproblem (BPD, astma etc)
 • Mat- och sväljsvårigheter
 • Problem med perception/kognition
 • Synfel (ROP, närsynthet etc)
 • Problem med hörseln

(ur boken ”Våga älska? Om att bli förälder till ett för tidigt fött barn”)

Annonser

Prematurbandet

Publicerat: 26 oktober, 2010 i Hjälpa andra!, Prematur
Etiketter:

Idag beställde jag prematurbandet. Gör det du med för att hjälpa Sveriges föräldraföreningar för prematurfödda barn kan driva sitt arbete för att stötta drabbade familjer. En del av överskottet går till föreningarna och en del går till forskning kring för tidigt födda barn och nyföddhetssjukdomar. Beställt ditt på pytteliten.net

Om prematurbandet

I Sverige föds cirka 6 000 barn för tidigt varje år. Det innebär att närmare 12 000 föräldrar per år får prematurfödda barn som behöver vårdas på sjukhus.

Men det är bara halva sanningen. Mor- och farföräldrar, syskon, släkt och vänner – alla i familjens omgivning berörs av svåra känslor när ett barn föds för tidigt.

Genom att köpa Prematurbandet bidrar du till att göra situationen för prematurfödda barn och deras familjer till bästa tänkbara.

Alla föräldrar får inte stanna hos sitt nyfödda barn på sjukhuset. Trots att forskning visar att barn som vårdas hud mot hud av sina föräldrar dygnet runt både mår, andas och växer bättre – och kräver kortare sjukhusvistelse.

Både för barnets välbefinnande och för föräldrars anknytning till barnet är det av stor vikt att föräldrar får bo tillsammans med sina barn. Frågan är därför en av de viktigaste för landets föräldraföreningar.

Den lilla foten på Prematurbandet symboliserar de små stegen det för tidigt födda barnet tar i livet. Fotavtrycket är ett kärt minne som många föräldrar bär med sig av sitt nyfödda barn. Nära och kära som får se avtrycket förstår lättare hur litet barnet var när det föddes.

När du köper Prematurbandet bidrar du till att Sveriges föräldraföreningar för prematurfödda barn kan driva sitt arbete för att stötta drabbade familjer. En del av överskottet går till föreningarna och en del går till forskning kring för tidigt födda barn och nyföddhetssjukdomar.

Vi prematurföräldrar behöver något som förenar oss, en internationell symbol. Något som sprider kunskap om våra älskade prematurbarn och deras tuffa start i livet. En symbol som män och kvinnor kan bära och som syns väl samt väcker frågor.

Den 17 november är den internationella prematurdagen och uppmärksammas för första gången nu år 2010. Hela november månad skulle kunna bli en tid för ökad medvetenhet om våra älskade prematurbarn och om våra hjärtefrågor angående neonatalvård. Bär bandet så att det syns och berätta för alla som undrar vad den står för.

Prematurbandet!

Publicerat: 17 augusti, 2010 i Prematur
Etiketter:

Fick ett mail från tjejen som startade forumet och butiken pytteliten. Hon har en fantastisk ide som jag hoppas kommer bli verklig!

Hej alla ni prematurföräldrar och andra med anknytning till prematurbarn!

Mitt namn är Emmy och det är jag som har startat forumet och butiken Pytteliten.
Jag har under en längre tid känt att vi prematurföräldrar behöver något som förenar oss, en symbol. Vi har preemie-hjärtat som är helt fantastiskt och som jag alltid bär med mig, men vi behöver något mer. Något som sprider kunskap om våra älskade prematurbarn och deras tuffa start i livet. En symbol som män och kvinnor kan bära och som syns väl samt väcker frågor.
När vi människor vill visa att vi bryr oss om varandra och att vi känner djupt för de svaga och sjuka i samhället så är det många som bär ett band för att väcka medvetenheten hos andra. Vi har det rosa bandet för bröstcancer och det blå bandet för prostatacancer, dessa är de mest kända. Men sedan så finns till exempel det röda för HIV/AIDS, det grå för diabetes, hjärncancer och astma, det lila för bl.a. lupus, ätstörningar, fibromyalgi, epilepsi, hemlöshet m.m. Alzeimers-sjuka har bandet med mönster av pusselbitar. Ja det finns en uppsjö band.
Rosa och blått är de traditionella bebisfärgerna och tillsammans kan de stå för alla de komplikationer som spädbarn kan råka ut för. Däribland prematur födsel. Jag hoppas att ni som läser detta mejl känner som jag att vi borde ha ett band för våra små.
Jag har designat ett band som jag tror skulle passa oss med prematurbarn. Min förhoppning är att andra prematurföräldrar känner att designen är enkel att förstå, träffande och fin. Jag tar tacksamt emot åsikter och frågor rörande bandet.
Om jag känner ett stöd från er andra prematurföräldrar i landet så vill jag ta fram bandet i god tid till prematurdagen den 17 november. Hela november månad skulle kunna bli en tid för ökad medvetenhet om våra älskade prematurbarn och om våra hjärtefrågor angående neonatalvård. Därför vill jag ha en intensiv men kort diskussion. Jag måste kunna skicka iväg en beställning på pinsen i början av oktober så synpunkter mottages fram till den 24 september.
Pinsen är tänkt att tillverkas som metallpin med offset-teknik vilket ger detaljrikedom och behåller färgskiftningarna. Höjden blir 2,5 cm och på baksidan finns ett stift med ett s.k. butterfly-lås.
Pinen har engelsk text för att ha potentialen att bli en internationell symbol. Den lilla foten symboliserar de små stegen det lilla prematura barnet tar varje dag. Fotavtrycket är också ofta det finaste vi föräldrar kan bära med oss från vårt nyfödda barn när vi lämnar neonatalen. Vi visar det för våra nära och kära och försöker förklara hur litet barnet är.
Överskottet vid försäljningen av pinsen kommer att gå till omhändertagandet av de prematura barnen och dess familjer. Jag har planer på att starta Pyttelitens stiftelse och där samla dessa medel att dela ut till familjer på neonatalen i ekonomisk svårighet samt till önskvärda förbättringar inom neonatalvården. Idéer, råd och tankar mottages tacksamt.
Prematurföreningarna i landet kommer att vid försäljning givetvis ha möjlighet att ta del av överskottet till egna ändamål. Ta kontakt med mig för mer information om detta.
Vidarebefordra gärna detta mejl till andra med anknytning till prematurbarn.
Med vänliga hälsningar
Emmy Karfunkel